603 842 581 | 608 875 165

Dřevostavby

Dřevěné rodinné domy, navrhované tak, aby co nejvíce splynuly s přírodou a okolní krajinou

PROČ STŘEŠNÍ DOMY ARKONA?

Skřivan| Dřevostavba ARKONA

Moderní dřevostavby

Střešní domy ARKONA jsou moderní dřevostavby (především) rodinných domů navrhované tak, aby co nejvíce splynuly s přírodou a okolní krajinou. Principem je střecha ze tří stran spuštěná až k terénu, a prosvětlená stěna obrácená směrem ke slunci. Střešní krytina je kombinací vysoce kvalitního modifikovaného asfaltového šindele, a svařované asfaltové lepenky, obojí v totožné, přírodní barvě.

Zateplení domu

Zateplení střechy i stěn je nadkrokevní, příčky jsou z lehkých stavebních materiálů. Instalační trasy jsou vedeny v páteřním kanále podél okraje domu – je tedy možná nenásilná změna instalací i v již dokončeném domě. Základem domu je počítačově zhotovený krov, v základním provedení přiznaný (tj. plně viditelný ze strany interiéru).

Provedení domů je individuální, dle přání zákazníka. Volitelné jsou jak technické parametry (např. zateplení domu), tak vybavení, v omezené míře též dispozice.

Výhody dřevostavy

Dřevostavby ARKONA jsou svým charakterem vhodné především tam, kde obytná zástavba přechází do volné krajiny, nebo jako stavby stojící v krajině samostatně.

 

Autoři projektu:                            Zbyněk Lanštiak, Juraj Madacký

Architektonické zpracování:      ing.arch. Helena Paz

Projekční zpracování:                  ing.arch. Jan Chaloupský

Proč se vyplatí rekonstruovat starý dům